S*Winsnes Wilda Sky Vodka ( Luna) NFO Grupp 8
Ägare: Linda Forsberg och Robert Carlsson
Klubb             Domare              Klass               Resultat
ÄK 9/12-18   Luigi Comorio       12                   EX 1

​S*Winsnes Wilda Amethyst ( Muffin) NFO grupp 9
Ägare: Ida Andersen

Klubb                   Domare                   Klass      Resultat
ELK 12/11 -17       Raymond Saetre       12          EX 2
ÄK 10/12-17          Kristiina Rautio          11          EX 2
SPINN 19/5 -18     Mikael Edström        10          EX 1, CAPPR S*Winsnes Wilda Spirit  NFO ns ( kastrat) Grupp 7   
Ägare: Christine Löfström
 
Datum/klubb                    Domare            Klass         Resultat
SPINN 11-05-22      S.Bernard                  10                EX 1 ,CAP
ELK 11-06-18          H.Jensen                     10                      CAP
ELK 11-06-19          R. Saetre                     10              CAP, PREMIER
BK 11-08-27           H.Jensen                       8                  CAPIB
BK 11-08-28          C. Spikjer                       8                  CAPIBS*Winsnes Wilda Faith  (Ripley) NFO f grupp 5   
Ägare: Mia Lindholm/ S*Lagbodas

Klubb                   Domare            Klass          Resultat

NERK 30/1-11      H.Jensen            11                EX 2
BIRKA 10/4-11     C.Spikjer            11                 EX 2
 Järva 17/7 -11                                                      EX 2
Järva 19/1 - 13                                                     CAC
NERK 2/2 - 13                                                       CAC
ÖSTKATTEN 3/3- 13                                             Champion
SPEEDCAT 9/3 -13                                                CACIB
SPEEDCAT 10/3 -13                                              CACIB
ERY-SYD Helsinki    9/11- 14                           INT.Champion, BIV


S*Winsnes Wilda Mirak NFO n 23 
Owner: Kerstin och Ralf Köhler, Von der Hexeneiche   Germany

Klubb                 Domare          Klass                    Resultat

F.C.C 12/3-11    J.Weerts     3-6 month V 1      NOM, BIS ( all votes)
F.C.C 13/3-11   Hungerecker  3-6 month V1  NOM,BIS (5 of 7 votes)
F.C.C 7/5-11     Mr. Heyninck   6-9 month V1      Ex1, NOMS*Winsnes Wilda Melisandre ( Melli) NFO n 09 23
 Grupp 4
Ägare: Linda Sellman


Klubb/datum        Domare                    Klass       Resultat
ÄK 7/12 -14      Raymond Satre            10                    EX 2


S*Winsnes Wilda Herkules NFO d 09
Grupp 6 

Klubb                 Domare          Klass                 Resultat

SPINN 11-05-21      H.Hornell       11                 EX 2
ELK 11-06-19           R. Saetre        11                  EX 3

 

loading...