S*Vientos Lapras ( Hades)

                     Grupp 4

Datum       Domare            Klass         Resultat
17-11-11      Mira Fonsén      12               EX 1
17-11-12  Geir Edvardsen   12    EX 1,NOM,BIV,BIS
17-12-10    Caroline Stoa      11                EX 2
18-03-31 SW  Åsa Cambrand  9       EX 4 (av 5)
18-12-08   Glenn Sjöholm      9   CAC
18-12-09   Hannah Jensen     9    CAC


 


 S* Vientos Mafaldine ( Pandora)

                              Grupp 4

Datum          Domare             Klass            Resultat
17-11-11      Mira Fonsén         12                     EX 2
17-11-12  Geir Edvardsen        12                     EX 1


 


S*Winsnes Wilda Winterfell  ( Winter)

                               Grupp 8

Datum      Domare          Klass                Resultat
13-12-07             ?                     12               EX 1         14-06-15   Raymond Satre           12            EX 2
14-12-07  Eivor Andersson            9             EX 3


S*Pysidas Idun  ( Karma)
Grupp 5
 

Datum        Domare       Klass         Resultat
18-10-06    Raymond Saetre    12          EX1 BIV


 


SE*Orbnacs Baherie ( Illani) DRX

                   Katergori 4  Grupp 2
Datum        Domare          Klass      Resultat

18-12-08    Fabio Bramilla           12          EX 3
18-12-09    Ulrika Eriksson          12          EX 1


CH S*Fitnesscats Marilyn Monroe(Ariel)

                            Grupp 2

Datum         Domare             Klass        Resultat
09-12-12   G.Edwardsen       12                EX 1 
09-12-13   M.Westerlund       12              EX 1,BIV 
10-01-30      L.Glem                12           EX 1 
10-05-15   S. Bernad              11         EX1,BIV-TOT. 
10-05-16      Å.Hammarlund   11            EX 1 
10-11-06      G.Mantovani        9            EX 1, CAC
10-11-07       R.Saetre             9            EX1, CAC
11-05-21       E.Andersson      9              EX 2
11-05-22       H. Jensen            9            EX 2
11-06-         M. Edström           9        CAC,CH,NOM
11-06-    H.Jensen                    7        CACIB, NOM


 

S*Froztstjärnans Floyd MCO ( Yoshi)      Grupp 5

Datum        Domare             Klass             Resultat
12/11-16   Michael Edström    10               CAP
​13/11-16  Malin Sundqvist       10              CAP
4/12-16  Marie westerlund  10             PREMIER
5/12-16   Jaana Jyrkinen      8                 CAPIB

 

Förklaring till förkortningar:

MB: mycket bra

EX 1,2,3: Excellent 1 ,2,3...
CAC, CAP: Certifikat till titel: Champion (fertil) Premier (kastrat)
CH: Champion
PR: Premier (kastrerad champion)
CACIB, CAPIB: Certifikat till Internationell Champion
CAGCIB, CAGPIB: Certifikat till Grand Internationell Premier  (kastrater)
CACS, CAPS: Certifikat till Supreme (Europa) 
Champion/Premier 
HP :Hederspris 
BIV: Bäst i variant
NOM: Nominerad till Best in Show
BOX :Bäst i motsatt kön 
BIS: Best In Show
BOB: Bäst i alla kategorier